Skip to main content
  • Certificaten

  • Certificaten

  • Certificaten

  • Certificaten

Jan Zevenhuizen B.V. is een gecertificeerd bedrijf en biedt zijn opdrachtgevers graag zoveel mogelijk zekerheid en streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. Mede daarom hechten wij veel waarde aan certificering.

BRL 9335

De BRL 9335 is de certificering voor het samenvoegen, beheer van partijen grond en grondstromen en de kwalificatie van partijen grond, baggerspecie en grondstromen cf. het besluit bodemkwaliteit.

ISO 9001

ISO-9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie voldoet aan eisen van klanten, relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

BRL 7000

BRL 7000 is een richtlijn met eisen over de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

SVMS 007

De BRL SVMS-007 is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilige en milieukundig verantwoorde uitvoering staan centraal.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen.