Skip to main content
  • Jan Zevenhuizen bodemsanering

    Bodemsanering

Graafwerkzaamheden bodemsanering door Jan Zevenhuizen

Erkend en gecertificeerd

Transportbedrijf Jan Zevenhuizen is BRL 7000 gecertificeerd. Dat betekend dat wij een erkend en gecertificeerd (water)bodemsaneringsbedrijf zijn. Als professionele organisatie zijn wij ingesteld op ieder milieuprobleem. De grondverzetmachines en materieel zijn uitgerust met overdruk units. Onze medewerkers zijn gekeurd conform CROW 132 om te werken in- of met verontreinigde grond.

Bodemsaneringsbedrijf Jan zevenhuizen

Bodemsanering

Transportbedrijf Jan Zevenhuizen heeft ruime ervaring en specialisme in het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem. Wij bieden tevens advisering bij de keuze van de meest passende saneringstechniek.

Advisering bodumsanering Jan zevenhuizen
Sterrenzeef Jan zevenhuizen

3-Fracties sterrenzeef

Met de allernieuwste 3–fracties-sterrenzeef kunnen wij van 0-20 mm, 20-40 mm, 40 mm en groter afzeven. De capaciteit kan oplopen tot 1000 m3 per dag afhankelijk van het te zeven materiaal. Op saneringslocaties is de zeef een graag geziene machine. Verhuur vindt uitsluitend plaats in combinatie met gekeurd en opgeleid personeel en machines.

    Wilt u meer weten over mogelijkheden van bodemsanering?